bok

FÖRÄLDRAR FÖR FRAMGÅNG - SÄTT GULDKANT PÅ DITT BARNS IDROTTSUPPLEVELSE

Många unga idrottare slutar tidigt med sin sport. Ofta beror det på att de känner prestationsångest och tappar lusten. Här spelar tränarna en stor roll, men även du som förälder är mycket viktig för ditt barns idrottsutövande. Det gäller att peppa utan att pressa.

Barbro Sundberg, mental tränare och coach, har under lång tid engagerat sig i ledares och föräldrars betydelse för idrottande barn och ungdomar. Ofta missförstår föräldrar hur viktig deras roll är och kan i många fall driva sina barn för hårt.

Föräldrar för framgång ger Barbro exempel på vinnande föräldrabeteende. Boken innehåller bland annat intervjuer med 18 idrottsstjärnor om deras relation till sina föräldrar under uppväxten och den tidiga idrottskarriären, bland andra Tina Thörner, Stefan Lövgren och Anders Limpar!

bok

bok

LYSTRING! IDROTTSFÖRÄLDRAR & LEDARE

I de allra flesta föreningar har man tagit fram en värdegrund som anger på vilket sätt och med vilken etik och moral man vill att de aktiva ska uppfostras i. En form av regelverk. Men hur kommuniceras detta till föräldrarna som har sina barn i klubben? Många föreningar har stora problem med föräldrar som attackerar tränarna, domarna, motspelarna och andra föräldrar. De tar också över tränarnas jobb och driver sina barn framåt med järnhand, mot en, som dom tror, lysande idrottskarriär.


Den svenska idrottsrörelsen lever på alla duktiga föräldrar som satsar sin tid och kraft som ideella ledare i våra föreningar. Det är viktigt för alla att veta på vilket sätt man uppför sig så att man samspelar med klubbens värderingar och inte agerar emot. Alla föreningar idag vet att föräldrar kan ställa till med mycket problem för klubben genom att de försöker få stor makt och påverkan. För klubben tar det mycket kraft och tid och i vissa fall skapar det också oro bland de aktiva. Det har ju också uppmärksammats hur domarna mår, då dessa utsätts för hård kritik och ibland även för hot. Domarförbundet har nu reagerat och vidtar åtgärder för att skydda och stötta domarkåren!


Boken LYSTRING Idrottsföräldrar och ledare är ett verktyg för klubben att använda när man bjuder in föräldrar till möten där värdegrunden presenteras. Boken innehåller också övningsuppgifter och diskussionsunderlag som hjälper ledarna i föreningarna att utbilda föräldrar och ledare att stötta en värdegrund som klubben har lagt. Det skapar lugn och arbetsro!

Barbro Sundberg

boka föreläsning med babro sundberg

Är du ute efter en inspirerande, upplyftande och insiktsfull föreläsning? Då har du hittat rätt! Barbro är inte bara erfaren och kunnig inom sitt yrkesområde, hon är också en meriterad och omtyckt föreläsare som är full av energi och visdomsord.

Välkommen att kontakta oss redan idag för att boka en föreläsning med Barbro Sundberg.